System oświetlenia

System oświetlenia firmy JOTAFAN. 

Nowoczesny system oświetlenia prowadzi do poprawienia wyników produkcyjnych umożliwiając regulowanie natężenia światła, dzięki czemu hodowca zapewnia ptakom odpowiedni do ich wieku poziom oświetlenia (normalnie ptaki potrzebują dużego natężenia światła w pierwszych dniach życia, a niskiego gdy są starsze). 
Gdy intensywność światła jest odpowiednia, przyrosty dzienne i wskaźnik zużycia paszy na kilogram przyrostu są lepsze. 
Również śmiertelność jest mniejsza, gdyż ptaki są spokojniejsze przy odpowiednim poziomie oświetlenia.