Karmidło dla kurcząt i kur rzeźnych GENESIS®

Znacznie zwiększa przestrzeń karmienia.
Karmidło GENESIS® posiada 18 otworów ramkowych przy każdej misce, czyli więcej niż jakiekolwiek inne karmidło. Jedno karmidło jest w stanie obsłużyć do 22 młodych kurcząt lub 18 kur.
System karmienia kur rzeźnych GENESIS® firmy Chore-Time redukuje również straty paszy i zapewnia natychmiastowe dostawy karmy do każdej miski w budynku za każdym razem, kiedy włącza się układ karmienia, bez indeksowania rurek.
Większa przestrzeń karmienia, równomierne dostawy paszy i mniejsze straty to tylko kilka zalet zastosowania podwójnych misek karmidła GENESIS®. Więcej zalet można znaleźć w dalszej części tego artykułu!

1. Zwiększ powierzchnię karmienia

    - Dzięki ponad 235 cm powierzchni karmienia przy każdej misce, karmidło GENESIS® firmy Chore-Time zapewnia ptakom więcej przestrzeni niż karmidła łańcuchowe – w niektórych konfiguracjach nawet 50% więcej.
    - Miski karmidła podwieszone pod kątem 45 stopni na rurce umożliwiają wiele konfiguracji karmidła, cały czas zapewniając ptakom wygodę jedzenia i łatwy dostęp do poideł i gniazd.
    - W budynku można ustawić wiele układów, z których każdy może mieć długość do 183 m.
    - Dzięki karmidle GENESIS® mamy wybór – więcej ptaków lub mniej misek z paszą – cały czas zapewniając każdemu osobnikowi większą przestrzeń karmienia niż w przypadku karmideł łańcuchowych. Ponadto dzięki karmidle GENESIS® wszystkie ptaki w tym samym czasie otrzymują jednakowe porcje paszy za każdym razem, kiedy włącza się karmidło.

2. W jednym momencie pasza znajduje się w każdej misce i w każdej przestrzeni karmienia!

    - Podwójne wloty paszy w każdym karmidle umożliwiają równomierną dystrybucję pożywienia, jak również ulepszony przepływ w kierunku przestrzeni karmienia ptaków dla wielu różnych typów paszy.
    - Dzięki karmidłom GENESIS® układ karmienia jest wciąż napełniony, co umożliwia natychmiastowe dostarczenie paszy do każdej miski w budynku – zarówno w momencie pierwszego uruchomienia, jak i za każdym razem, kiedy system się włącza.
    - Wysoka prędkość obrotów śruby w układzie (50 metrów na minutę) pozwala na szybki transport paszy, dzięki czemu karmidło jest gotowe do realizacji kolejnego procesu.

3. Redukcja strat paszy zwiększa faktyczne oszczędności

    - Dzięki karmidłom GENESIS® firmy Chore-Time ptaki wykazują oszczędniejszy wzorzec przyjmowania paszy. Zwierzęta podczas jedzenia trzymają głowy nad miskami karmidła GENESIS®, co sprawia, że każda upuszczona pasza wraca z powrotem do miski.
    - Wbudowany obszar przechwytywania paszy zatrzymuje upuszczone resztki pokarmu, podczas gdy żeberka wmontowane w konstrukcję miski pomagają utrzymać odpowiedni poziom paszy i zapobiegać jej stratom.
    - Regulowana ramka w modelu dla kur uniemożliwia kogutom podbieranie porcji paszy przeznaczonych dla kur.
    - Wyniki testów przeprowadzonych w budynku inwentarskim wykazały oszczędność rzędu 7 ton paszy w przypadku młodych kur oraz ośmiu ton paszy w przypadku kur rzeźnych dla stada liczącego 10 000 osobników!

4. Jednakowe porcje wysokojakościowego pożywienia

    - Karmidła GENESIS® są w stanie dostarczać jednakowe ilości paszy, określonych przez integrator, do każdej miski w układzie karmienia o długości do 183 m.
    - Oprócz tego, że karmidło GENESIS® posiada opcję opuszczania dnia karmienia, w razie potrzeby jest ono także w stanie obsługiwać bardzo małe ilości paszy na potrzeby dziennego żywienia.
    - Układ cyrkulacyjny zatrzymuje porcje paszy w rurce karmidła do pory karmienia, kiedy to wszystkie ptaki otrzymują identyczną porcję paszy. Nie ma zatem mowy o wzajemnym podbieraniu paszy.
    - Wynik? Bardziej ujednolicona pasza to klucz do jednakowego rozwoju młodych kurcząt, bardziej ujednoliconej produkcji jaj i w końcu produkcji jednakowych brojlerów.

5. Osobne karmienie kogutów

    - Regulowane otwory ramki nie pozwalają kogutom rywalizować z kurami o paszę.
    - Szerokość otworu ramki w karmidle dla kur GENESIS® może być dostosowywane o jeden milimetr w zakresie od 41 do 50 mm.
    - Wysokość otworu ramki może być dostosowywane o pięć milimetrów w zakresie od 55 do 75 mm.

6. Dodatkowe właściwości

    - Ergonomiczna konstrukcja dla komfortowego przyjmowania paszy z obrzeży.
    - Opatentowana ząbkowana ramka jest wygodna dla ptaków i posiada obniżenia, które umożliwiają młodym ptakom sięganie po paszę.
    - Górne otwory ramkowe wpuszczają więcej światła i powietrza podczas jedzenia.
    - Opcjonalne okienka zwiększają poziom paszy w okresie lęgu.
    - Miski można podwiesić na czas czyszczenia za pomocą dwóch zawiasów z dołączonymi zaciskami.
    - Standardowy, dwuczęściowy stożek górny pozwala na łatwe przenoszenie miski bez konieczności rozmontowywania całego układu.