Karmidło dla kur rzeźnych Ultrapan®

Zapewnia podawanie jednorodnych racji każdemu osobnikowi od samego początku pracy karmidła.
Przeznaczone są szczególnie do karmienia młodych i starszych kur rzeźnych.

 

Cechy charakterystyczne

    - Każde karmidło z okrągłą miską ma 14 osobnych stanowisk do karmienia. Karmidła wykonane są z nieulegającego korozji tworzywa sztucznego.
    - Obudowana rurka podająca zapobiega grzebaniu w paszy przez ptactwo.
    - Zamknięty system rurek karmidła jest stale wypełniony paszą, dzięki czemu możliwe jest w każdej chwili podanie świeżej i nieskażonej paszy natychmiast po rozpoczęciu pracy karmidła.
    - Dostępne są specjalne kratki, ograniczające dostęp samców podczas karmienia kur.
    - Dostępne jest osobne karmidło dla kogutów, w którym stosuje się sprawdzoną miskę Model G™ Plus.

Zalety

    - Karmidła z okrągłymi miskami zapewniają ptactwu więcej przestrzeni i większy komfort przyjmowania pokarmu.
    - Drób narażony jest na mniejszy stres związany z żywieniem i może przyjmować paszę oraz wodę bez ograniczania ruchów.
    - Ptactwo nie jest narażone na działanie ruchomych części i sprzętu.
    - Codzienne karmienie staje się bardzo prostą czynnością.