Dozowniki firmy DOSATRON

DOSATRON - NOWATORSKA TECHNOLOGIA, ŁĄCZĄCA WSZYSTKIE FUNKCJE DOZOWANIA.

- Dosatron jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozuje żądaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą. 
- Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej. Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez Dosatron, niezależnie od zmiany natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.
- Dozowaną wartość reguluje się obracając pierścieniem nastawczym w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywała się z żadną wartością na skali pomiarowej. 
- Ilość wtryskiwanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody wpływającej do Dosatronu. Np. ustawiając na 1%=1:100=1 jedn. obj. preparatu na 100 jedn. obj. wody.