Systemy karmienia drobiu

Jako dystrybutor firmy CHORE-TIME EUROPE oferujemy szeroką gamę karmideł dla każdego rodzaju drobiu.  Poszczególne rodzaje karmideł uwzględniają specyficzne cechy różnych odmian drobiu i zapewniają doskonałe warunki chowu. 
Gwarancja łatwego dostępu ptactwa do pożywienia oraz stała kontrola spożycia paszy (bez strat) świadczy o wszechstronności i przydatności produktu.